Wat is de betekenis van liquiditeitsratio?

De liquiditeitsratio van een bedrijf is de mate waarin een bedrijf kan voldoen aan met name kortlopende verplichtingen. Een goede liquiditeitsratio heeft als betekenis dat het bedrijf gezond is. De ratio wordt berekend door de kortlopende activa te delen door de kortlopende passiva. Als uit deze berekening een positief getal komt dan betekent dit dat het bedrijf normaal gesproken kan voldoen aan zijn kortlopende verplichtingen. Dit kan voor klanten of investeerders reden zijn om zaken te willen doen met dit bedrijf. Vooral bij grote investeringen wordt onderzoek gedaan naar de liquiditeitsratio. Maar ook als je van plan bent aandelen of obligaties van een bedrijf aan te schaffen kan dit onderzoek nuttig zijn.

Wat is een veilige liquiditeitsratio?

Als de liquiditeitsratio groter is dan 1 dan mag worden aangenomen dat het bedrijf aan zijn kortlopende verplichtingen kan voldoen. Maar een marge van 1 is wel erg krap. Als een bedrijf over een goede liquiditeit beschikt dan zal de ratio op zijn minst 1,5 tot 2 bedragen. Dit is een veilige marge, omdat niet alle gelden waar het bedrijf nog recht op heeft vanwege leveringen, zullen ook weer in geld kunnen worden omgezet, omdat er immers ook moet worden geïnvesteerd in producten of grondstoffen om de onderneming draaiend te houden. Een luchtvaartmaatschappij bijvoorbeeld moet zijn vliegtuigen kunnen onderhouden en aftanken en het personeel kunnen betalen om te kunnen blijven vliegen.

Veilige liquiditeitsratio berekenen

liquiditeitsratio berekenen

Voor wie is de liquiditeitsratio van belang?

De liquiditeitsratio is in de eerste plaats van belang voor het management van de organisatie. Zij moeten immers weten hoe het bedrijf ervoor staat om de juiste keuzes te kunnen maken. Is een investering verantwoord? Kunnen we uitbreiden? Moeten we bezuinigen op personeelslasten? Dit soort vragen kunnen alleen beantwoord worden als de liquiditeitsratio bekend is. Daarnaast is deze ratio van belang voor investeerders. Een bank zal een bedrijf alleen een groot krediet willen geven als de liquiditeit in orde is. Alleen dan is de kans immers groot dat het bedrijf de verstrekte lening ook weer kan terugbetalen. Ook leveranciers willen weten of het bedrijf kredietwaardig is. Een grote levering moet immers wel worden betaald, dus zal zo’n leverancier bij een eerste levering aan een bedrijf, of bij twijfels over een goede liquiditeit, eerst de liquiditeitsratio berekenen alvorens er geleverd wordt.

Liquiditeitsratio van belang voor beleggers

De liquiditeitsratio is ook van belang als je aandelen van een bedrijf wilt kopen om hier als het even kan aan te verdienen. Een bedrijf moet een goede liquiditeitsratio hebben om winst te kunnen maken. Alleen een bedrijf dat winst maakt zal de aandelenkoersen zien stijgen. Nu is het natuurlijk wel zo dat de liquiditeit kan fluctueren. Er kan ineens iets gebeuren waardoor het flink slechter gaat met een bedrijf. De coronacrisis waar Nederland in maart 2020 mee te maken kreeg is daar een duidelijk voorbeeld van. Kleine maar ook grotere bedrijven kwamen hierdoor in de problemen, bijvoorbeeld omdat er niet meer werd gehandeld en mensen niet meer konden of mochten reizen. Het ligt in de lijn der verwachting dat het met bedrijven die met een dergelijke crisis te maken krijgen wel weer beter gaat zodra de maatregelen die verband houden met een dergelijke crisis geheel of gedeeltelijk weer worden opgeheven.

Liquiditeitsratio

Wat moet ik doen als de liquiditeitsratio ineens daalt?

Heb je aandelen van een bedrijf waarvan de liquiditeitsratio ineens flink afneemt, dan kan dat verschillende oorzaken hebben. Als het bedrijf failliet dreigt te gaan, is het natuurlijk zaak om aandelen zo snel mogelijk van de hand te doen om het verlies te beperken. Gaat het om een tijdelijke dip die een duidelijke oorzaak heeft, dan kun je er ook voor kiezen om af te wachten. Het kan lang duren, maar als het om een in de kern gezond bedrijf gaat zal de koers van het aandeel uiteindelijk weer stijgen. Handelen in aandelen is soms een kwestie van een lange adem hebben. Doe dit dus nooit met geld wat je op korte termijn weer denkt nodig te hebben.

Onderzoek altijd de liquiditeit van een bedrijf bij aandelenaankoop

Beleggen kan een leuke manier zijn om je vermogen te laten groeien, maar het kan ook flinke verliezen opleveren. Doe dus altijd verstandige aankopen. Koop niet zomaar aandelen of obligaties van een bedrijf omdat je ‘denkt’ dat het met dit bedrijf goed gaat. Doe onderzoek en maak op basis daarvan een weloverwogen keuze of je wel of niet met dit bedrijf in zee wilt gaan door er in te investeren, want dat is wat je feitelijk doet als je aandelen koopt. Een investering kan tegenvallen, maar je kunt het risico verkleinen door weloverwogen keuzes te maken. De financiële pagina’s van de krant of online nieuwsdiensten kunnen je daarbij ook zeer goed van dienst zijn. 

Plaats een reactie