Gespreid beleggen in een beleggingsfonds

Beleggers wordt aangeraden om gespreid te beleggen. Door gespreid te beleggen verminderen beleggers het risico. Wil je relatief eenvoudig gespreid beleggen? Dan kun je ervoor kiezen om te beleggen in een beleggingsfonds. Wat is een beleggingsfonds? Een door experts beheerde portefeuille met beleggingen. Door die experts wordt altijd belegd in verschillende aandelen. Een beleggingsfonds heeft dus altijd een brede spreiding.

Er zijn verschillende soorten beleggingsfondsen. Niet alle beleggingsfondsen zijn beleggingen in aandelen. Er kan ook belegd zijn in een ander beleggingsproduct.

 • Bij een aandelenfonds is het kapitaal belegd in verschillende aandelen. Aandelenfondsen richten zich op een bepaald soort industrieën of bedrijven. Enkele voorbeelden zijn een aandelenfonds kleine bedrijven, een aandelenfonds opkomende markten en een aandelenfonds duurzame energie.
 • Door geldmarktfondsen wordt onder andere belegd in geld, schuldpapieren en niet bancaire financiële instellingen. Deze aandelenfondsen, met een rendement dat afhankelijk is van de marktrente, zijn een weinig risicovolle belegging.
 • Wil je beleggen in bedrijfs- of staatsobligaties? Dan kun je ook kiezen voor een beleggingsfonds. Een obligatiefonds keert doorgaans vergoedingen uit aan de beleggers. Die vergoedingen komen voort uit terugbetaling van de nominale waarde en uit couponbetalingen. Beleggen in een obligatiefonds is doorgaans niet risicovol. Er bestaan overigens wel obligaties met een hoog risicoprofiel. Deze zogenaamde junk bonds bieden wel de mogelijkheid van een hogere opbrengst.
 • Een indexfonds volgt nauw de bewegingen van een bepaalde marktindex. Zo zijn er indexfondsen die de bekende AEX-index volgen. Door het volgen van de index volgt het fonds een groot aantal verschillende aandelen. De fondsbeheerder van een indexfonds hoeft niet veel te doen. Immers, het indexfonds volgt simpelweg een bepaalde index. Dat heeft als voordeel dat indexfondsen relatief goedkoop zijn.
 • Alternatieve fondsen, ook wel hedgefondsen genoemd, beleggen in niet-traditionele beleggingssoorten, zoals bijvoorbeeld valuta en beleggigsfondsen in wereldwijd vastgoed. Alternatieve fondsen kunnen risicovol zijn. Bovendien kunnen met alternatieve fondsen hoge kosten zijn gemoeid.

Beursgenoteerde beleggingsfondsen en niet beursgenoteerde beleggingsfondsen

Kies je voor het beleggen in een beleggingsfonds? Dan is het goed om te weten dat er zowel beursgenoteerde als niet beurgenoteerde fondsen zijn. Beursgenoteerde beleggingsfondsen zijn natuurlijk genoteerd aan een effectenbeurs. Ze hebben dus een beursnotering. Deze fondsen kunnen eenvoudig verhandeld worden via een broker of een bank. 

De niet beursgenoteerde fondsen worden verhandeld per eenheid. Ze worden managed funds genoemd. De eenheden van deze fondsen zonder beursnotering over-the-counter (OTC) verhandeld. Er wordt gehandeld op speciale handelsdagen. Op een handelsdag wordt er gehandeld aan het einde van de dag.

Weten wat de risico’s van beleggingsfondsen zijn

Overweeg je om te beleggen in een beleggingsfonds? Beleggen in en beleggingsfonds is niet zonder risico’s. Aangeraden wordt om je te verdiepen in de risico’s van het beleggen in deze fondsen.

 • Er is in een beleggingsfonds belegd in verschillende aandelen. Je loopt dus geen risico als een bepaald aandeel slecht presteert. Echter, het fonds is wel gericht op bepaalde bedrijven. Stel je belegt in een fonds dat gericht is op bedrijven in opkomende markten. Gaat het, bijvoorbeeld door een recessie, slecht met die bedrijven? Dan zal de koers van je beleggingsfonds ook dalen. Je loopt dus een marktrisico.
 • Aandelen zijn continu verhandelbaar tijdens de normale handelsuren. Dat geldt niet voor beleggingsfondsen. Er is een bepaalde ordertijd. Plaats je een order? Dan wordt die niet direct geaccepteerd. Eerst wordt de NIW berekend. De NIW is de totale som van de activa waarin door het fonds is belegd. De prijs van de aandelen is pas bekend na berekening van de NIW. De belegger weet dus niet tegen welke prijs hij aandelen verkoopt of verkoopt, want de NIW wordt pas na het plaatsen van zijn order bekend. Je krijgt dus te maken met prijsonzekerheid.
 • Niet alle fondsen worden actief verhandeld. Andere fondsen hebben een relatief lage omzet. Heb je belegd in een beleggigsfonds met een relatief lage omzet? Dan kan kopen en verkopen tegen een eerlijke prijs moeilijk zijn. Je loopt een bepaald liquiditeitsrisico.
 • Heb je belegd in een internationaal fonds? De aandelen van deze beleggingsfondsen zijn genoteerd op buitenlandse marketen. Ze worden ook genoteerd in de vreemde valuta van die markten. Bij handel op een Europese beurs moeten deze aandelen worden omgezet in euro’s. Stijgt de euro in waarde? Dan daalt de waarde van het internationale fonds waarin je hebt belegd. Je loopt dus een valutarisico.
 • Heb je belegd in een obligatiefonds? Dan ben je afhankelijk van de betrouwbaarheid van de uitgever van de onderliggende waarde van die obligaties. Stel er gaan ondernemingen failliet. Dan blijft de uitgever van de obligaties in gebreke. De NIW van het fonds van het fonds wordt dan negatief beïnvloed. Je loopt als belegger in een obligatiefonds een kredietrisico.

Beleggen in een beleggingsfonds heeft voordelen

Er zijn beleggers die bewust voor kiezen om te beleggen in een beleggingsfonds. Ze hebben er dus voor gekozen om niet zelf hun beleggingen te selecteren. Zo kunnen ze profiteren van de voordelen van beleggingsfondsen.

 • Beleg je in een beleggingsfonds? Dan wordt je ingelegde kapitaal automatisch gespreid over verschillende aandelen of obligaties. Daalt de koers van een bepaald aandeel of een bepaalde obligatie? Dan wordt dit koersverlies gecompenseerd door andere aandelen of obligaties in het fonds. Door te beleggen is een fonds zijn de risico’s dus gespreid.
 • Heb je maar een bescheiden kapitaal beschikbaar om te beleggen? Dat kan een reden zijn om te beleggen in een beleggingsfonds. In een beleggingsfonds kan namelijk al belegd worden voor een paar tientjes per maand. Je hebt dan bovendien, in tegenstelling tot het zelf beleggen, geen duizenden euro’s nodig om gespreid te beleggen. Wil je elke maand een bepaald bedrag in aandelen investeren? Voor dit periodiek beleggen is een beleggingsfonds zeker geschikt.
 • Je kunt met beleggingsfondsen kiezen voor een eigen strategie. Beleggingsfondsen zijn er namelijk in alle soorten en maten. Zo kun je kiezen voor een beleggingsfonds met een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld duurzame energie. Een andere mogelijkheid is om te beleggen in een gemengd fonds. Dan beleg je in diverse categorieën. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een beleggingsfonds dat investeert in bepaalde markten, zoals markten in Azië en Zuid-Amerika. Elk fonds heeft dus een bepaalde strategie. Je kunt dus als belegger een fonds kiezen met een strategie die bij je past.
 • Zelf aandelen kopen kost tijd. Je moet het beursnieuws volgen en de koers van je aandelen in de gaten houden. Kiezen voor het beleggen in ene beursfonds is kiezen voor gemak. Immers, de fondsmanager van het door jou gekochte fonds is voor jou aan het werk. Dit gemak kan een reden zijn om te kiezen voor deze vorm van beleggen.

Beleggen in een beleggingsfonds heeft nadelen

Helaas heeft het beleggen in een beleggingsfonds niet alleen voordelen. Een belegger moet ook op de hoogte zijn van de nadelen van deze fondsen.

 • Aan een beleggingsfonds zijn kosten verbonden. Die kosten hebben natuurlijk een negatieve invloed op het door een belegger te behalen rendement. De kosten verschillen per fonds. Een indicatie van mogelijke kosten is 1 à 1,5% van het door jou ingelegde bedrag.
 • De kosten die voor een beleggingsfonds betaald moeten worden zijn niet altijd transparant. Soms betaal je niet alleen een vast percentage over je vermogen. Er kunnen ook nog extra kosten worden gemaakt. Welke kosten dat zijn wordt beleggers doorgaans niet verteld. Ook die kosten hebben een negatieve invloed op het door een belegger te behalen rendement.
 • Als belegger wil je natuurlijk beter presteren dan de markt. Helaas doen door fondsbeheerders beheerde fondsen het vaak slechter dan de markt. Uit empirisch onderzoek blijkt dat slechts 20% van de beleggingsfondsen beter presteert dan de markt.