Wat is inflatie?

Beleggen staat in nauwe verbinding met de economie en dat betekent dat het belangrijk is om hier meer over te weten. Vooral als je net begint met beleggen heb je baat bij het verzamelen van informatie. Veranderingen in de economie of economische groei in Nederland hebben effect op jou als belegger. Dit is ook zo in het geval van inflatie. Dit begrip speelt altijd een grote rol in de economie en dus ook in jouw beleggingen. Maar wat is inflatie precies, wat heb je eraan en hoe staan inflatie en beleggen met elkaar in verhouding? Dat lees je hier!

Wat betekent inflatie?

Inflatie betekent dat de algemene prijspeil stijgt en dat de waarde van geld vermindert. Door inflatie kun je minder kopen voor hetzelfde geld. Je kunt dan ook spreken van een daling van koopkracht. Een voorbeeld: Als je in 2005 een zak aardappelen koopt voor €1 en in 2015 deze zelfde zak voor €2, dan kun je dus in 2015 voor datzelfde geld een halve zak aardappelen kopen. Er is in dit geval sprake van een inflatie van 100% over een periode van 10 jaar.

Als de hoeveelheid geld sneller groeit dan de productie in een land, dan neemt de prijs voor goederen en diensten toe omdat de vraag hiernaar groter is. Dit veroorzaakt inflatie. Een stabiele inflatie is goed voor de economie, maar wanneer deze enorm stijgt kan dit ook tot de nodige problemen leiden.

Wat is de betekenis van inflatie

wat betekent inflatie

Als je van inflatie hebt gehoord is het ook belangrijk dat je weet wat deflatie is. Dit is het tegenovergestelde van inflatie. Bij inflatie stijgt de algemene prijspeil en bij deflatie daalt deze. Deflatie betekent dat de koopkracht stijgt; de gemiddelde prijs daalt en er is een waardestijging van geld. De beschikbare goederen blijven hetzelfde maar het geldvolume neemt af. Je kunt als consument dus meer goederen en diensten aanschaffen voor hetzelfde geld. Deflatie is niet goed voor de economie, maar biedt je wel kansen voor beleggen. Toch komt deflatie niet veel voor, omdat de Europese Centrale Bank ervoor zorgt dat de prijspeil rond de 2% blijft.

Inflatie

Een te hoge inflatie: de gevolgen

Wat gebeurt er als er sprake is van een hoge inflatie? Dit is niet gunstig voor de economie, omdat de snel stijgende prijzen zorgen voor verlies van de koopkracht. Mensen willen meer loon, bedrijven berekenen deze lonen door in de prijs van producten. Dit zorgt ervoor dat de economie in een spiraal terecht komt waar lonen en prijzen elkaar blijven opdrijven, met als gevolg dat de rente stijgt. Er is in dit geval geen houvast om beslissingen te nemen die economisch verantwoord zijn.

In zo’n situatie wordt er inflatiecorrectie ingezet. Wat is inflatiecorrectie? Dit is het verlichten van tarieven in loon- en inkomstenbelasting. Zo wordt drukverzwaring voorkomen wanneer lonen als gevolg van te hoge inflatie gaan stijgen. Een economie vaart beter bij een stabiele inflatie omdat dit zorgt voor vertrouwen bij consumenten en vertrouwen en zekerheid bij investeerders.

Hyperinflatie: wat is het en wanneer komt dit voor?

Een andere term die je tegen kunt kopen is hyperinflatie. Wat is hyperinflatie? Dit is een sterke inflatie waarbij de prijzen per dag stijgen. Ter vergelijking: een normale inflatie zorgt voor een prijsstijging van enkele procenten per jaar. Als een bank veel geld creëert dat niet in verhouding staat tot de economische groei kan hyperinflatie ontstaan. Dit is zeer nadelig voor de economie. In het verleden hebben verschillende landen hier mee te maken gehad, waaronder Duitsland na de Eerste Wereldoorlog. Wanneer er veel geld in de omloop is dat geen weg in de economie vindt in combinatie met toenemend wantrouwen is gevaarlijk.

inflatie en beleggen

Inflatie en beleggen

Welke rol speelt inflatie bij beleggen? Je weet dat de inflatie kan stijgen en dalen. Bij een hoge inflatie heeft dit ook gevolgen voor de koopkracht en dus ook voor je rendement. Een te hoge inflatie betekent dat je geld minder waard is. Hoe hoger de inflatie, hoe minder je geld en dus je vermogen waard is. Als de inflatie daalt heeft dat ook gevolgen. Lage inflatie zorgt voor lage rente en dit zorgt ervoor dat mensen sneller gaan beleggen. De vraag naar effecten neemt dus toe en de koersen gaan stijgen. Dit is dus een slimme periode om aandelen te kopen.

Het is als belegger in ieder geval slim om de ontwikkelingen in de gaten te houden. Er zijn een aantal beleggingscategorieen waarmee je jezelf en je vermogen beschermd tegen stijgende inflatie. Voorbeelden zijn: grondstoffen (goud, olie, landbouwgoederen), vastgoed, inflatie gekoppelde obligaties. Deze obligaties kunnen het inflatierisico compenseren of afdekken omdat ze in waarde toenemen wanneer de inflatie stijgt.

Plaats een reactie