Wat is de betekenis van Asset Allocatie?

Wanneer je je gaat verdiepen in beleggen kom je verschillende belangrijke begrippen tegen, waaronder asset allocatie. Maar wat is dat precies en wat kun je hiermee? Asset allocatie is van groot belang wanneer je gaat beginnen met beleggen en heeft ook grote invloed in de successen die je behaalt met het beleggen. Het is dus belangrijk om te weten wat asset allocatie is en hoe je dit kunt inzetten om winst te behalen. Hier vind je alles wat je moet weten over asset allocatie.

Asset allocatie betekenis

Asset allocatie betekenis

Je weet dat asset toewijzing een belangrijk begrip is in de wereld van beleggen. Maar wat is de asset allocatie betekenis? Een goede bezit allocatie vertaling is vermogensverdeling: je gaat hierbij jouw beleggingen verdelen over diverse beleggingscategorieen. Denk hierbij aan aandelen en obligaties. Meer over beleggen in aandelen lees je hier. Je maakt vervolgens een afweging tussen zowel rendementen als risico’s. Asset allocation is dus een belangrijke beleggingsstrategie.

Dit is echter afhankelijk van een aantal zaken. Zo moet je rekening houden met historische rendementen, maar ook verwachte rendementen. Ook risico’s, je eigen doelen en de beleggingshorizon spelen hierin een rol. Het is te allen tijde belangrijk om rekening te houden met de risico’s die bij jou passen. Asset allocatie is noodzakelijk voor het behalen van een goed rendement tegen acceptabele risico’s.

Belang van asset allocatie

Het belang van asset allocatie is groot wanneer je wilt profiteren van jouw beleggingen. Door jouw geld in diverse beleggingscatagorieen te steken verminder je niet alleen het risico, maar vergroot je ook het rendement. De keuze voor diverse beleggingscategorieen kan voor een groot deel het rendement bepalen. Je kunt je geld op je spaarrekening laten staan, maar als je streeft naar een hoger rendement ga je dit nooit redden. Door je geld te investeren in verschillende beleggingscategorieen is dit wel mogelijk en behaal je veel meer rendement.

Asset allocatie bepalen

De asset toewijzing bepalen

Wanneer je gaat beginnen met beleggen is het altijd belangrijk om na te denken over de keuzes die je maakt. Bewust of onbewust denk je na over het verdelen van je investering. Dit is geen eenmalige keuze die je maakt; het is altijd van belang om te kijken naar de veranderingen op de markt. De wereld verandert, maar ook jij als belegger kunt anders tegen dingen gaan aankijken. Je krijgt zowel te maken met strategische asset allocatie als tactische asset allocatie. Hierover lees je verderop meer. Als je over een aantal jaar met pensioen wilt zul je anders gaan beleggen dan iemand van begin 30 die nog lang niet met pensioen gaat. Hoe moet je de asset allocatie bepalen? Die bepaal je zo:

Beleggingsdoel en beleggingshorizon

De eerste stap is het bepalen van de beleggingsdoelen. Wat wil je bereiken? Dit is belangrijk om te bepalen voordat je de asset allocatie gaat bepalen. Bepaal onder andere wat je als buffer op je spaarrekening wilt laten staan voor wanneer je te maken krijgt met financiële tegenvallers. Maak daarnaast toekomstdoelen, bijvoorbeeld een specifiek bedrag dat je wilt hebben over tien jaar. Maak ook doelen voor over twintig of dertig jaar.

Daarnaast bepaal je de beleggingshorizon. Dit is de periode waarin je de doelen wilt behalen. De beleggingshorizon is van groot belang voordat je de asset allocation gaat bepalen, omdat je altijd gaat beleggen voor de lange termijn. Elke belegger heeft een andere beleggingshorizon, dit is ook grotendeels afhankelijk van de leeftijd. Een jonge belegger heeft een grotere beleggingshorizon dan een oudere belegger. Toch kun je als jonge belegger kiezen voor een groot rendement in korte tijd. Je past als belegger je beslissing aan aan deze horizon. Hoe kleiner de beleggingshorizon, hoe groter het risico.

Het risico is dan ook het derde punt. Hoeveel risico wil je lopen en vooral: hoeveel risico kun je lopen? Vaak is het mogelijk om je risicoprofiel te bepalen, zodat je er niet alleen achter komt of beleggen bij jou past, maar ook wat voor jou de beste keuze is.

Wat is het Belang van asset allocatie

Strategische asset allocatie

Op basis van je doelen, de beleggingshorizon en het risicoprofiel maak je een keuze voor strategische asset allocatie. Strategische asset allocatie is de verdeling van investeringen voor de lange termijn. Denk hierbij aan sparen, investeren in aandelen, obligaties, vastgoed en meer. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om 60% van je investering te beleggen met hoog risico en 40% met een laag risico. Het is altijd belangrijk om te kiezen voor tactische asset allocatie.

Tactische bezit allocatie

Tactische asset allocatie is het in de gaten houden van de veranderingen in beleggingen en de wereld, maar ook in jezelf. Door te reageren op deze veranderingen houdt jij je bezig met tactische asset allocatie. Hoe gaat het er aan toe op de beurzen en wat zijn de veranderingen in de wereld? Pas hier je beleggingen op aan.